Proiect procuror Panait

Blogul unui procuror care n-a fost sa fie.

Posts Tagged ‘Amarie’

Cat ne costa procurorii anticoruptie? Costuri si eficienta in activitatea DNA. Partea I

Posted by procurorpanait pe aprilie 27, 2008

1.1 Reglementare

Parchetul Naţional Anticorupţie (PNA) a fost înfiinţat prin OUG nr. 43/2002 şi a devenit operaţional în luna septembrie a aceluiaşi an. PNA era definit ca parchet specializat în combaterea infracţiunilor de corupţie, care funcţionează ca structură autonomă în cadrul Ministerului Public, pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). PNA era condus de un procuror general asimilat prim-adjunctului Procurorului General al Parchetului de pe lângă ICCJ. Activitatea PNA se desfăşura sub autoritatea Ministrului Justiţiei şi în coordonarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă ICCJ. Procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie era ordonator secundar de credite, neavand buget separat de cel al PICCJ.

Ţinându-se seama de cerinţa constituţională ca parchetele să funcţioneze pe lângă instanţele de judecată, prin dispoziţiile art.I pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102 din 24 octombrie 2003 a fost modificat alin.(1) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, după cum urmează: „Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se înfiinţează, la nivel naţional, Parchetul Naţional Anticorupţie, care funcţionează pe lângă Curtea Supremă de Justiţie ca parchet specializat în combaterea infracţiunilor de corupţie.”
Dispoziţiile organizatorice de la art.1 şi art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie au mai fost modificate, păstrând caracterul autonom al menţionatului parchet – prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2004, care, în art.IV prevede: „1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie coordonează Parchetul Naţional Anticorupţie, potrivit legii, prin intermediul procurorului general al acestui parchet. Coordonarea priveşte îndrumări cu caracter general referitoare la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie, precum şi solicitarea de informări asupra activităţii instituţiei.”

Prin Decizia 235/2005 a Curtii Constitutionale s-a constatat că prevederile art.I pct.2 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, cu referire la art.13 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, prin care se stabileşte că sunt de competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie infracţiunile prevăzute în Legea nr.78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, comise de către deputaţi şi senatori, sunt neconstituţionale.

Ca urmare a acestei decizii, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.134/2005, Parchetul Naţional Anticorupţie s-a reorganizat în Departamentul Naţional Anticorupţie. Acesta funcţionează ca structură autonomă, cu personalitate juridică proprie, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi este independent în raport cu instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice. Departamentul este coordonat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin intermediul procurorului şef departament, doar în ce priveşte îndrumările cu caracter general referitoare la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie, precum şi solicitarea de informări asupra activităţii departamentului.
Departamentul Naţional Anticorupţie îşi exercită atribuţiile pe întregul teritoriu al României, prin procurori specializaţi în combaterea corupţiei. Aceştia efectuează urmărirea penală în cauzele prevăzute de Legea nr.78/2000, în condiţiile prevăzute de art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2002, precum şi în cazul unor infracţiuni prevăzute în Codul penal ori în legi speciale.

1.2. Structura

DNA este format dintr-o structură centrală şi o structură teritorială. Structura teritorială este formată din 15 servicii teritoriale şi 3 birouri teritoriale.

  • Structura centrală: Secţia de combatere a corupţiei, Secţia de combaterea a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari, Secţia judiciară penală;
  • Servicii teritoriale în: Alba Iulia, Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara;
  • Birouri teritoriale în: Satu Mare, Slobozia, Târgu Jiu

2. Evolutia personalului DNA

La momentul infiintarii, OUG nr. 43/2002 prevedea in schema fostului PNA un numar de 320 posturi, din care 75 procurori, 150 ofiteri de politie judiciara, 35 specialisti si 50 personal auxiliar de specialitate si 10 personal economic si administrativ. Pana la sfarsitul anului 2002 PNA a lucrat cu o schema institutionala incompleta (doar 25 de procurori si 22 ofiteri politie judiciara).

An de an insa, situatia s-a imbunatatit spectaculos, ajungandu-se ca la 31.12.2007 sa existe efectiv un numar de 125 procurori, 161 ofiteri de politie judiciara, 51 specialisti, 135 personal auxiliar de specialitate si 40 personal economico-administrativ (total: 512 posturi ocupate).

Cele mai importante schimbari in structura personalului au avut loc in anul 2005, in urma modificarilor legislative operate prin Legea 247/2005 si a contextului politic (preluarea madatului de ministru al justitiei de Monica Macovei).

Astfel, in cursul anului 2005, au fost încadrate 83 persoane şi s-au încetat raporturile de muncă faţă de alte 88 persoane. In luna august 2005, Daniel Morar a fost numit procurorul şef al Departamentului Naţional Anticorupţie, iar în luna septembrie 2005, procurorii şefi adjuncţi ai departamentului. De asemenea, au mai fost numiţi 3 procurori şefi secţie.
Un număr de 6 procurori au fost transferaţi la Departamentul Naţional Anticorupţie, iar 13 procurori ai acestui departament au fost transferaţi la alte parchete, potrivit legii. Au fost delegaţi pe funcţii de execuţie sau de conducere un număr de 41 procurori.
Procurorul şef al Departamentului Naţional Anticorupţie, in perioada imediat urmatoare numirii lui, a numit în funcţia de procuror un număr de 15 persoane. De asemenea, a numit 6 specialişti, 34 ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară (după detaşarea acestora de la Ministerul Administraţiei şi Internelor) şi a încadrat 2 grefieri, 2 referenţi, 2 consilieri şi 1 şofer.

Evolutia personalului la PNA/DNA 2002-2007

Data

Procurori

Ofiteri politie judiciara

Specialisti

Personal auxiliar

Personal ec-admin

Total

31.12.2002

35

22

16

37

110

31.12.2003

91

130

31

64

57

373

31.12.2004

110

161

41

83

67

462

31.12.2005

111

149

43

76

73

452

31.12.2006

118

162

52

81

88

501

31.12.2007

125

161

51

135

40

512

Reclame

Posted in Directia Nationala Anticoruptie | Etichetat: , , , | 8 Comments »